طرح اورژانس برای استفاده از مترو شنبه 21 دی 1398
طرح اورژانس برای استفاده از مترو

در بخش هایی از شبکه مترو، رمپ هایی به بیمارستان های نزدیک به خطوط مترو زده شود تا در صورت نیاز به انتقال تعداد زیادی مصدوم، از آن استفاده شود.

بیشتر بخوانید